İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Bizdeneve.com ekibi olarak amacımız; şirketimize doğru insanları kazandırmak, potansiyellerine ulaşmaları konusunda onlara destek olmak ve dolayısıyla şirketimizin hedeflerini gerçekleştirmesi için değer katmaktır.

İnsanı merkeze alan yönetim anlayışımız nedeni ile Bizdeneve.com İnsan Kaynakları Bölümü stratejik önem taşımaktadır. Etik kurallara uygun, açık ve tutarlı prosedür ve uygulamalarımızla çalışanlarımız için adil ve performans odaklı bir iş ortamı sağlamaktan sorumluyuz.

Eğitim ve Gelişim

İşe yeni başlayan kişilerin şirketimizin kültürünü, kural ve prosedürlerini öğrenmeleri ve işlerine kolaylıkla uyum sağlamaları için İşe Başlangıç Eğitimi düzenlenmektedir.

Bizdeneve.com çalışanlarının eğitim ihtiyaçları; yöneticileri ve İnsan Kaynakları bölümü tarafından tespit edilmekte; kişisel talep ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak profesyonel becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek üzere uygun eğitimler düzenlenmektedir.

Çok uluslu şirket olmanın bir gerekliliği olarak ofis içinde İngilizce yoğun olarak kullanılmaktadır. İngilizce bilgisini geliştirmeye ihtiyaç duyan çalışanlarımıza İngilizce dil eğitimleri verilmektedir. Birbirini tanıyan, iyi ilişkiler içinde olan, iletişime açık ekiplerin, diğer ekiplere göre daha yüksek performans gösterdiğine ve daha mutlu çalıştıklarına inanıyoruz. Bu nedenle ekip ruhunu pekiştirecek aktiviteler ve eğitimler düzenleyerek şirket içi iletişim ve iş birliğine katkıda bulunmaktayız.

Performans

Performans odaklı bir şirket olmamız nedeni ile çalışanlarımızın performansı yılda iki defa değerlendirilmektedir. Ara dönem değerlendirmesinin amacı ihtiyaç duyulan alanlarda personelimizin hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere gereken desteği vermektir. Sene sonunda yapılan kesin değerlendirme ile performans notları verilmekte ve adil şekilde kurgulanmış olan ödül sistemine bağlanmaktadır. Yüksek performansı teşvik amacıyla ayrıca yetenek yönetimi çalışmaları ve kariyer planlamaya da önem verilmektedir.