Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

 

Sitede işlem yapan bütün kullanıcılar, üyelik işlemlerini tamamladıkları anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi bizdeneve.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

 

Madde - 1

İş bu sözleşme konusu, satıcının, alıcıya satısını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

 

Madde - 2

SATICI BILGILERI

bizdeneve.com

 

Madde - 3

ALICI BILGILERI

Tüm üyeler: bizdeneve.com e-ticaret mağazası bizdeneve.com 'a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı ya da müşteri olarak anılacaktır).

 

Madde - 4

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Mal/Ürün ya da Hizmetin: Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değiştirilebilmektedir.

 

Madde - 5

GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI, Madde 4’te ifade edilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartıyla her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı ya da onun gösterdiği adresteki kişi kuruluşa teslim edilir.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi ya da kuruluşa teslim edilecekse, teslim edileceği kişi veya kuruluşun bu ürün ile ilgili teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 " SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi ile yükümlüdür.

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekliyle ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcnın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ya da hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ya da finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi durumunda, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi ya da kuruluşa teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI’ya göndermek zorunluluğu altındadır.  Böyle bir durum oluşması halinde nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI’ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8 - ALICI ve/veya ALICI’nın teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı ya da bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım ya da değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI’ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.

5.9- İş bu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) bizdeneve.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

 

Madde - 6

CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine ya da gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanilmamış ve ambalajının da zarar görmemiş olması gerekir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. Bir kişiye ya da ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICI’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, kişiye özel üretilmiş ürünler, üzerine kişi isteği ile baskı yapılmış ürünler  için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (Toner, kartuş, şerit v.b…) ve Hür türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkinin kullanilması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde – 7

Bizdeneve.com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Madde - 8

YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/bizdeneve/public_html/system/library/log.php on line 14